سلام دوستان – سال نو رو به همگی تبریک می گم ضمن اینکه …
راستش این تنوع طلبی و خواستن اینکه به جایی وابسته نباشم نمی دونم بلاخره من رو به کجاها می کشونه …
من که چیز خاص و مهمی نمی نویسم ولی اگر دوست داشتید می تونید به صفحه خودم بیاید.

نتونستم اسباب اثاثیه های اینجا رو کامل ببرم خونه جدید؛ عیب نداره اینجا رو هم دارم دیگه و گاهی به این کلبه هم سر می زنم.

قدمتون روی چشم 🙂